Przedsiębiorstwo Techniczno - Informatyczne
"ZUBIX" Sp. z o.o.

 
   
Program Ewidencja Akcyzowa Energii i Gazu (EwA)
Program EwA wspomaga prowadzenie ewidencji energii elektrycznej i wyrobów gazowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.


Główne cechy programu:
1) Dwie kartoteki:
- ewidencja energii elektrycznej,
- ewidencja wyrobów gazowych.
2) Jednolity sposób prezentacji zawartości kartotek na ekranie:
- lista transakcji po lewej stronie,
- szczegóły wybranej transakcji - po prawej.
3) Możliwość filtrowania wyświetlanych transakcji wg:
- okresu (miesiąc, rok, bez ograniczeń),
- operatora, który wprowadził lub zmodyfikował transakcję.
4) Podstawowe operacje edycyjne:
- dopisywanie, poprawianie i kasowanie transakcji - dostępne przed zatwierdzeniem ewidencji miesięcznej, oraz korekta - możliwa po zatwierdzeniu.
5) Import transakcji z kartoteki faktur programu ZFKS oraz z plików tekstowych w formacie CSV.

6) Operacja zatwierdzenia ewidencji miesięcznej:
Oznacza "zamrożenie" ewidencji z możliwością nanoszenia autoryzowanych korekt i z zachowaniem pełnej historii zmian.
Mechanizm sum kontrolnych zapewnia wykrycie wszelkich zmian nieautoryzowanych.
7) Wydruk ewidencji za miesiąc - w układzie zgodnym z wzorami dla dokumentacji prowadzonej na papierze oraz wydruki pomocnicze, z możliwością:
- zapisu w formacie DOC (Word), XLS (Excel) oraz PDF (Adobe),
- dodatkowej prezentacji danych w formie tabeli, z opcją zapisu w formacie CSV i XML.
8) Możliwość definiowania własnych raportów.

9) Wyliczanie należnego podatku akcyzowego.

10) Definiowalna lista operatorów programu oraz system uprawnień ograniczających dostęp do poszczególnych kartotek i funkcji programu.

[ O firmie | Aktualności | Produkty i usługi | Kontakt, dane | Praca | Pisali o nas... | Polityka, RODO | Zaloguj ]

(c) 1987-2019 ZUBIX sp. z o.o.