Przedsiębiorstwo Techniczno - Informatyczne
"ZUBIX" Sp. z o.o.

 
   
System Finansowo-Księgowy
System Finansowo-Księgowy stanowi trzon zintegrowanego systemu ZFKS. Pełna księgowość oraz Księga Przychodów i Rozchodów. Rozbudowana obsługa rozrachunków, JPK, automatyczne rozliczanie VAT, e-sprawozdanie. System w pełni zgodny z obowiązującymi ustawami i przepisami, na bieżąco aktualizowany.
Program podzielony jest na moduły:

MODUŁ PODSTAWOWY
- rejestracja i edycja dokumentów księgowych,
- wydruki: dziennik dokumentów, lista dokumentów, obroty i salda, analityka kont za dowolny okres, bilans otwarcia,
- przegląd dokumentów i kartoteki obrotów analitycznie i syntetycznie,
- zamknięcie roku automatyczne wykonanie dokumentów BZ,
- automatyczne wytworzenie BO na następny rok,
- import danych z innych systemów (HANDEL, CZYNSZE),
- deklaracje CIT-2, PIT-5, PIT-5L 
- wytwarzanie i wysyłanie jednolitego pliku kontrolnego (JPK),
- ochrona danych osobowych (ODO),
- potwierdzenia salda
MODUŁ OBSŁUGI VAT
- prowadzenie rejestrów VAT "w tle" normalnej pracy programu FK,
- można założyć dowolną ilość rejestrów, a każdy z nich może zawierać dwie kolumny umożliwiając rejestracją podatku w dwu grupach (np. do odliczania i bez odliczeń),
- tworzone są wydruki rejestrów (na bieżąco i wersja ostateczna, zestawienie rejestrów),
- uwzględnia przepisy związane z datą obowiązku podatkowego (np. faktury wystawiane za usługi komunalne i faktury otrzymywane za takie usługi) 
- pozwala na zmianę stawek VAT (z 22 na 23 itp)
MODUŁ ROZRACHUNKÓW
- można oglądać, selekcjonować, drukować rejestr transakcji (księgowania na konta rozrachunkowe)
- łącznie transakcji (np. w celu kompensaty albo też faktura korygująca połączona z fakturą, której dotyczy) , podział na raty, ułatwienia podczas księgowania zapłat za już zaksięgowane faktury, rozksięgowanie zbiorczych zapłat na poszczególne transakcje
- selekcja transakcji według różnych kryteriów (rozliczone, przeterminowane, o saldzie większym/mniejszym, od zadanej wartości),
MODUŁ WEZWAŃ I ODSETEK (dostępny tylko wraz z modułem rozrachunków)
- wezwania do zapłaty
- naliczanie (lub tylko pokazywanie) odsetek od transakcji (zapłaconych i niezapłaconych!)
- zestawienie (wydruk)odsetek od transakcji zapłaconych
- dynamiczne naliczanie odsetek od transakcji właśnie opłacanych w kasie lub księgowanych WB
- wezwania do zapłaty odsetek
MODUŁ FAKTUROWANIA
- umożliwia wystawienie faktur VAT, rachunków, not obciążeniowych 
- faktury są automatycznie księgowane i wpisywane do rejestru VAT,
- faktury mogą być dowolnie edytowane (sumy częściowe, dopiski, komentarze itp.),
- rejestr ostatnio pisanych faktur, faktur wzorcowych z możliwością wykorzystania,
- możliwość ustalania typowych asortymentów sprzedaży (pamiętana jest nazwa, cena, podatek VAT, SWW/KU),
- wystawianie WZ i faktury na podstawie WZ.
MODUŁ WŁASNYCH WYDRUKÓW
- umożliwia zaprojektowanie własnych zestawień (w układzie miesiąc, narastająco). Przydatny przy sporządzaniu sprawozdań GUS itp., wyniku finansowego, bilansu,
ASORTYMENTY
- faktury sprzedaży i zakupu mogą być rozbite na asortymenty,
- wydruk towarów zakupionych i sprzedanych w rozbiciu na asortymenty
MODUŁ PRZELEWÓW
- automatyczne generowanie (przygotowanie) przelewów, z możliwością wydruku w dowolnym dniu.
- zestawienia płatności przypadających na dowolny dzień lub za okres,
HOME BANKING
- zarejestrowane przelewy można wysłać do programu bankowego, który wyśle je elektronicznie; jeśli mamy obsługę elektroniczną kilku banków, to moduł ten należy zakupić dla każdego banku osobno.
MODUŁ OBSŁUGI KASY
- możliwość automatycznego prowadzenia raportów kasowych, drukowanie dokumentów KP i KW, automatyczne księgowanie (także na konta kosztowe).
MODUŁ ROZLICZANIA KOSZTÓW
po zaprojektowaniu algorytmu rozliczania kosztów, rozliczenie kosztów w każdym miesiącu wykonuje się szybko i bez dodatkowego nakładu pracy (można je łatwo wycofać i powtórzyć).
MODUŁ WALUTOWY
- umożliwia założenie kont walutowych (pozabilansowych),
- automatyczne księgowanie różnic kursowych,
- wydruk obrotów i rozrachunków w każdej z walut,
- wydruk obrotów w walucie,
Płatności masowe SIMP
- automatyczne księgowanie wyciągów bankowych z przelewów wirtualnych kont bankowych.
Polecenia zapłaty
- generowanie poleceń zapłaty dla kontrahentów na podstawie faktur sprzedaży i eksport do banku.
Moduł obiegu korespondencji i dyspozycji
- rejestracja spraw/pism przychodzących do firmy, wychodzących z firmy i wewnętrznych,
- skanowanie pism, dołączanie dowolnych plików (grafika, Word, Excel, PDF, XML, itp.),
- przekazywanie dyspozycji(korespondencji) między pracownikami z opisem zadań do wykonania i załącznikami - również powiązanymi ze sprawą/pismem,
- następniki (odpowiedzi) i poprzedniki dyspozycji, spraw i pism - łączenie w wątki,
- podział danych na typy, rodzaje, stanowiska, wydziały, archiwum itp.,
- łączenie danych modułu z kontrahentami, obiektami SNO, dokumentami księgowymi, fakturami i innymi modułami ZFKS.
Filmy instruktażowe
Istnieje wydanie programu FK dla biur rachunkowych MULTI oraz dla zarządców wspólnot mieszkaniowych

Zasady obliczania cen na więcej niż jedno stanowisko - Zasady sprzedaży oprogramowania

[ O firmie | Aktualności | Produkty i usługi | Kontakt, dane | Praca | Pisali o nas... | Polityka, RODO | Zaloguj ]

(c) 1987-2019 ZUBIX sp. z o.o.