Przedsiębiorstwo Techniczno - Informatyczne
"ZUBIX" Sp. z o.o.

 
   
 Gospodarka materiałowa

Przeznaczenie programu:

System gospodarki materiałowej ma wspomagać prowadzenie ewidencji materiałów w małych i średnich przedsiębiorstwach o dowolnym profilu działania, porządkując zasady dokumentowania obrotu materiałowego i zapewniając swobodny dostęp do szczegółowych i zagregowanych informacji o zapasach i obrotach.

Najważniejsze cechy użytkowe:

 • Ilościowo-wartościowa ewidencja zapasów i obrotów materiałowych w magazynach.
 • Identyfikacja asortymentów przy pomocy jednoznacznych symboli - indeksów materiałowych.
 • Definiowalna lista rodzajów dokumentów obrotowych.
 • Wycena dokumentów rozchodowych w oparciu o regułę FIFO, przychody wyceniane ręcznie.
 • Pełny dostęp do zawsze aktualnej informacji o stanach i obrotach.
 • Obszerna lista silnie sparametryzowanych tabulogramów wynikowych.
 • Polecenie księgowania w formacie programu FK.
 • Możliwość pracy wielostanowiskowej w sieciach komputerowych.
 • Możliwość ograniczenia dostępu operatorów do poszczególnych magazynów i działań.
 • Kluczowe operacje zarezerwowane dla administratora systemu GM (jeden z użytkowników programu).
 • Ewidencja wyposażenia na takich samych zasadach, jak ewidencja materiałów.

Ogólna charakterystyka programu:

System Gospodarki Materiałowej umożliwia ilościowo-wartościową ewidencję zapasów i obrotów materiałowych w przedsiębiorstwie.

Warunkiem jednoznacznej identyfikacji materiałów jest nadanie każdemu asortymentowi unikalnego identyfikatora - symbolu indeksu materiałowego. Nie ma potrzeby zakładania nowego indeksu dla dostaw w różnej cenie.

Po ustaleniu (na podstawie spisu z natury) stanów początkowych zapasów w magazynach, dalszy obrót materiałów musi być dokumentowany przy pomocy dowodów materiałowych - typowych, jak PZ, RW, czy MM, lub zdefiniowanych stosownie do potrzeb przedsiębiorstwa. Program wspomaga wystawianie dokumentów, kontrolując poprawność formalną i podpowiadając dane z tabel słownikowych, oraz umożliwia ich wydruk.

Dokumenty rozchodowe są wyceniane automatycznie - w oparciu o regułę FIFO (najpierw są rozchodowane najstarsze partie materiału). Dokumenty przychodowe muszą być wyceniane ręcznie.

Program zapewnia swobodny dostęp do informacji o zapasach i obrotach, prezentując je na ekranie lub w formie drukowanej. Paleta tabulogramów obejmuje zestawienia stanów i obrotów materiałowych w rozbiciu na magazyny, konta materiałowe, rodzaje dokumentów i konta kosztów. Możliwe jest ograniczenie zakresu wydruku do wskazanych magazynów, kont lub asortymentów.

W oparciu o symbole kosztów oraz numery wydziałów i zleceń, są generowane zestawienia kosztowe: "Rozdzielnik kosztów zużycia materiałów" i "Polecenie księgowania". To ostatnie jest wytwarzane zarówno w formie wydruku, jak i w formie pliku, który można wczytać do programu finansowo-księgowego.

Program umożliwia pracę wielostanowiskową - w sieciach komputerowych. Zakres informacji i działań dostępnych dla poszczególnych operatorów zależy od ich uprawnień. Dostęp do systemu jest kontrolowany przy pomocy jawnych identyfikatorów i tajnych haseł.

Niektóre kluczowe operacje, związane z instalacją i utrzymaniem systemu w ruchu, takie jak wstępne ustalenie parametrów, generacja bazy danych, kontrola integralności i regeneracja kartotek, oraz kontrola dostępu przez nadawanie i odbieranie uprawnień, pozostają w gestii administratora systemu GM.

Program pozwala na prowadzenie wtórnej ewidencji wyposażenia w dyspozycji poszczególnych użytkowników, w oparciu o zasady identyczne, jak dla materiałów.

Do drukowania dokumentów i tabulogramów niezbędna jest drukarka, pozwalająca na wydruk co najmniej 150 znaków w wierszu (praktycznie każda atramentowa i igłowa z wałkiem 10" i z możliwością wydruku z gęstością 20 znaków/cal).

Program może pracować w sieciach komputerowych, zapewniając zsynchronizowany dostęp do bazy danych z kilku stanowisk.


[ O firmie | Aktualności | Produkty i usługi | Kontakt, dane | Praca | Pisali o nas... | Polityka, RODO | Zaloguj ]

(c) 1987-2018 ZUBIX sp. z o.o.