Przedsiębiorstwo Techniczno - Informatyczne
"ZUBIX" Sp. z o.o.

 
   
Programy na zamówienie i inne
Wytworzyliśmy dziesiątki programów na indywidualne zamówienia - wg specyfikacji dostarczonej przez klientów lub wspólnie ustalanej w oparciu o analizę potrzeb.
Na ich bazie możemy wytworzyć (koszt znacznie niższy niż tworzenie od podstaw) programy o podobnych funkcjach.
E-Sprawozdanie Klient
Niezależny program służący do podpisania i kompleksowej wysyłki sprawozdania finansowego wraz z załącznikami oraz analizy poprawności i zawartości pliku e-sprawozdania (XML).
Program pracuje z plikami przygotowanymi w dowolnym systemie (również firm zewnętrznych).
JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
Zadaniem programu jest:
- Walidacja poprawności plików JPK na podstawie schematów pobieranych z serwera MF.
- Pakowanie, szyfrowanie, podpisywanie oraz przesyłanie plików JPK drogą elektroniczną, zgodnie z wymaganiami specyfikacji interfejsów udostępnionej przez MF.
- Odczyt statusu wysyłki oraz pobieranie plików UPO (urzędowe poświadczenie odbioru).
"e-Dek" (e-Deklaracje)
Zadaniem programu jest wysyłanie deklaracji elektronicznych oraz pobieranie i wydruk potwierdzeń. Program przeznaczony jest do współpracy w systemem KP firmy ZUBIX S.C. lub dowolnym innym systemem informatycznym potrafiacym wygenerować deklaracje (PIT,VAT,CIT) elektroniczne w postaci plików xml. Program umożliwia:
- zarzadzanie plikami deklaracji,
- podpisywanie deklaracji kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- wysyłkę deklaracji na bramkę Ministerstwa Finansów,
- obsługę i komunikację błędów zawartości dokumentów lub transmisji danych,
- odbiór i składowanie urzędowych poświadczeń odbioru (UPO),
- wydruk poświadczeń UPO.
"PRORO"
Program zarządzający produkcją maszyn i łożysk specjalnych umożliwiający analizę, planowanie i rozliczenie całych procesów produkcyjnych.
System obejmuje wszystkie etapy, od planu i wzorców technologicznych, ewidencji zleceń i przewodników warsztatowych, gospodarkę materiałami aż po rozliczenie pracowników.
"Caterman"
Program służący do obsługi i rozliczenia stołówek, barów i jadłodajni.
Rabaty, Dofinansowanie, VAT, zestawienia, dostosowany do panelu dotykowego, obsługa urządzeń zewnętrznych - Touchpad (PINpad), KABA - czytnik kart klientów i inne.
"Obsługa sprzedaży ciepła"
Zadaniem programu jest zbieranie informacji o umowach zawartych z odbiorcami ciepła, fakturowanie zużycia ciepła i generacja zestawień na podstawie zebranych danych o sprzedaży. Program został dostosowany do przepisów zawartych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998r. Nr 94, poz. 594 i Nr 106, poz.668) i stosownym rozporządzeniem Ministra Gospodarki. Program na podstawie wprowadzonych danych o odczytach wystawia faktury VAT dla odbiorców. Program współpracuje z systemem FK naszej firmy, przesyłając do niego dane o wystawionych fakturach. System FK przejmuje rolę windykacji należności.
"Sprzedaż mieszkań"
Program ułatwia realizację sprzedaży mieszkań. Program przechowuje bazę danych o mieszkaniach w nowo wybudowanym budynku, bazę rezerwacji i wpłat dokonanych przez klientów. Do zadań programu należy wyliczanie wartości rat dla klientów którzy podpisali umowę o zakupu mieszkania (raty są waloryzowane wskaźnikami inflacji), przygotowanie przykładowych harmonogramów spłat (gdy nie ma podpisanej umowy) oraz wystawianie Faktur za wpłacone raty. Program ściśle współpracuje z systemem FK (z FK pobierane są dane zapłatach dokonanych przez klientów oraz eksportowane są do FK faktury sprzedaży).
"PiesTaks"
Program jest narzędziem służącym ewidencji, identyfikacji i opodatkowania właścicieli psów. Potencjalnymi odbiorcami tego produktu mogą być np. urzędy miasta i gminy. Oprogramowanie pozwala na gromadzenie i wszechstronną analizę danych zarówno o psach (np. daty szczepienia, rasa, maść, wiek) jak i właścicielach oraz prowadzenie księgowości związanej z opłatami i podatkami za psy (np. generowanie  wezwań do zapłaty, naliczanie karnych odsetek, zestawienia wpłat i należności).
"Kolportaż"
Program jest kompleksowym narzędziem pozwalającym na prowadzenie sprzedaży wysyłkowej publikacji. Zapłaty za wydawnictwa są przyjmowane w systemie  przedpłat. Do zadań programu należą: ewidencja wpłat i zwrotów gotówki z rozbiciem na poszczególnych klientów, przygotowanie i wysłanie paczek (wydruk nalepek), zwroty i korekty zamówień, wystawianie faktur VAT lub paragonów dla odbiorców, wszechstronne zestawienia i generowanie pism korespondencji seryjnej do wybranych klientów.
"FotoMag"
Program służy do obsługi usług fotograficznych. Studio fotograficzne zbiera materiały w różnych punktach. Są one wywoływane w pracowni i rozsyłane z powrotem do punktów przy pomocy sieci dealerów. Program wspomaga pracę laboratorium poprzez wydruk numerów (wraz z kodem kreskowym) otwartych zleceń na kopertach w które wkładane są materiały do wywołania, Wydruk nalepek na koperty, zawierających opis wykonanej usługi wraz z ceną, Wydruk listy dostaw i dowodów dostawy dla poszczególnych dealerów na poszczególne trasy. Na życzenie operatora program wystawia faktury za wykonane usługi. W programie jest również możliwość prowadzenia kasy i kontrolowania spływu należności za wystawione faktury. Program umożliwia również fakturowanie dostaw materiałów fotograficznych do punktów, jeżeli studio prowadzi sprzedaż takich materiałów.
"Kasele"
Program do obsługi punktów przyjmowania opłat i rachunków. Generowanie pliku przelewów elektronicznych, szybkie wyszukiwanie klientów i beneficjentów, raporty i inne.
"PRA"
Program rozliczania autocystern. Analiza i wyliczenia związane ze sprzedażą gazów i płynów z autocystern.
Automatyczne odczytywanie danych z wagi. Współczyniki, ubytki, zestawienia kierowców, samochodów, podział na rodzaje ładunku i inne.
ENDURO
Program przeznaczony do organizacji, przygotowania dokumentacji oraz obliczeń i wyników zawodów ENDURO.
Wydruki, współpraca z foto-celami, prezentacja wyników on-line w internecie.
Program przez wiele lat był wykorzystywany do organizacji zawodów Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Świata ("Sześciodniówka" Kielce-Miedziana Góra 2004).
Gospodarka Materiałowa
Gospodarka materiałowa. Ewidencja i rozliczenie zużycia materiałów. Przedmioty nietrwałe w użytkowaniu. Ewidencja analityczna kosztów na budowach (wydziałach).
Program Finansowo-Księgowy (DOS)
Program Finansowo-Księgowy wersja DOS (obsługiwany tylko do grudnia 2007). Pełna księgowość. Rozbudowana obsługa rozrachunków. Automatyczne rozliczanie VAT. Możliwość obsługi kasy. Moduły fakturowania, przelewów, rozliczenia kosztów i inne.
Gra MasterMind
Master Mind
Rozrywka intelektualna po godzinach pracy.

[ O firmie | Aktualności | Produkty i usługi | Kontakt, dane | Praca | Pisali o nas... | Polityka, RODO | Zaloguj ]

(c) 1987-2019 ZUBIX sp. z o.o.